หลังจากทำการขอรหัสยืนยัน ท่านจะได้รับรหัส 4 หลักทางมือถือ